Back

Marketing Supervisor

Job Category: Marketing
Job Type: Full Time
Job Location: Pokhara

KAya Decor – Pokhara

❗️❗️ कर्मचारी आवश्यकता ❗️❗️ WE ARE HIRING ❗️❗️

✅पद: मार्केटिंग सुपरभाइजर ✅Position: Marketing Supervisor

यस पोखरा-१०, औधोगिग क्षेत्र स्थित काया डेकोर नामक डेकोर कम्पनीको लागि एक दक्ष र उर्जावान व्यक्तिको आवश्यक परेको हुनाले निम्न लिखित आवश्यकताहरु पुरा भएमा इच्छुक व्यक्तिहरुले कृपया हामीलाई आफ्नो C.V. kayadecorpokhara@gmail.com मा हामीलाई इमेल गर्नुहोला। थप अथवा विस्तृत जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला।

✅ एक वर्ष भन्दा बढी मार्केटिंग वा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्नुभएको।

✅ साइट भिजिट गर्न सक्ने र ग्राहकहरुसंग अन्तरक्रिया गर्न सक्ने।

✅ कामगर्ने समय: ९-६

✅ नोट: अनिवार्य साधन र लाइसेन्स हुनुपर्ने।

सुविधाहरु:

✅ तलब: आपसी समझदारीमा

✅ साधनको सर्भिसिंग र पेट्रोल को सुविधा

We are looking for an energetic and determined individual for the vacant position of Field Supervisor. If you are keen in maintaining public relation and dealing with client aiming long run relation for the company, if you possess strong communication and interpersonal skills then we are looking for you. Interested candidates can email their C.V at kayadecorpokhara@gmail.com and reach out to the following contact details for further information.

Requirements:

• One year plus experience in marketing.

• Vehicle and License

Responsibilities:

• Field visiting and marketing

• Building Public Relation

• Supervising the projects

Compensation:

• Salary: Negotiable

• Servicing and petrol for vehicle is provided

✅Contact Details:

Kaya Décor Pokhara

Industrial Estate-10, Pokhara

Contact Number: 9846974882, 9815181011

Email: kayadecorpokhara@gmail.com

Audhogig Chhetra,20m ahead opposite to Audhogig chettra gate,

https://goo.gl/maps/Uht5CmpeMQ7GJkHM7

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
kaya support
kaya support